Cynhyrchu Pŵer Cost Isel: Solar + Storio Ynni

Mae cost trydan fesul cilowat awr o “solar +storio ynni” yng ngwledydd Dwyrain Asia yn isna

cynhyrchu pŵer nwy naturiol

Yn ôl erthygl a lofnodwyd gan Warda Ajaz ar wefan CarbonBrief, mae mwyafrif helaeth y 141 GW presennol onaturiol

Mae capasiti cynhyrchu pŵer nwy yn Nwyrain Asia wedi'i leoli mewn dwy wlad, sef Tsieina (93 GW) a De Korea(20 GW).Yn y

yr un pryd, mae'r ddwy wlad wedi addo cyflawni allyriadau sero net erbyn canol y ganrif, gyda De Korea yn aneluar gyfer 2050 a Tsieina

anelu at fod yn “garbon niwtral” erbyn 2060.

Mae cystadleurwydd cymharol trydan o'i gymharu â nwy naturiol ac ynni adnewyddadwy wedi newid yn sylweddol fel cost gwynt, solar a

mae storio yn parhau i blymio ac mae prisiau nwy rhyngwladol wedi codi i'r entrychion dros y 12 mis diwethaf.Dadansoddiad gan felin drafod TransitionZero

yn cymharu’r dewisiadau amgen hyn ar sail cost lefeledig cynhyrchu trydan (LCOE), a ddiffinnir fel “cyfanswm cost gyfartalog

adeiladu a gweithredu gorsaf bŵer fesul uned o drydan a gynhyrchir yn ystod ei oes.”14132988258995 14133618258995

Mae'r dadansoddiad yn dangos bod yr LCOE ar gyfer storio solar plws yn Ne Korea ar hyn o bryd yn $120/MWh, tra bod yr LCOE ar gyfer nwy naturiol yn $134/MWh.

Ar gyfer Tsieina, mae dadansoddiad TransitionZero yn dangos bod gwynt ar y tir gyda storio ynni yn costio $73/MWh ar hyn o bryd, o'i gymharu â $79/MWh ar gyfer naturiol

nwy.Mae ei ffigurau yn awgrymu bod solar gydastorio ynnihefyd yn rhatach na chynhyrchu nwy naturiol erbyn y flwyddyn nesaf.

Mae hyn yn gyfle i wledydd fel Tsieina a De Korea osgoi adeiladu enfawr o weithfeydd pŵer nwy a llamu.

i ynni adnewyddadwy rhatach.


Amser post: Awst-09-2022